Geçtiğimiz hafta Uşak Havalimanı ile ilgili bir soru önergesini Meclis'e sunan Karaoba, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Uşak'ın diğer bir önemli sorunu olan Uşak Devlet Hastanesi'ne odaklandı.

Karaoba “Uşak Halkı Üvey Evlat Olmadığını İspatlamanızı İstiyor”

Karaoba meclise sunduğu soru önergesi şu şekilde oldu;
Uşak ili coğrafi konumu sebebiyle sadece il sınırları değil komşu illerin yakın ilçelerinin de sağlık hizmeti talep ettiği bir konuma sahiptir. Bunun sonucu olarak da Uşak il nüfusuna dahil olmayan pek çok vatandaşımız Uşak’ta sağlık hizmeti beklemektedir.

2016 yılında Sağlık Bakanlığı ile Uşak Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile Uşak Devlet Hastanesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ismi ile hizmete başlamıştır. Bir başka deyişle Uşak’ta bulunan devlet hastanesi Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ortaklaşa sağlık hizmeti vermektedir. Uşak’ta devlet hastanesinin bulunmaması çeşitli aksaklık ve sıkıntılara sebep olmaktadır. Bunlardan birisi döner sermayenin düşük olmaması sebebiyle görev süresi dolan doktorların vakit geçirmeksizin tayin istemeleri ve bazı branşlarda uzman olmaması sonucunu doğurmaktadır.

Karaoba “Uşak’a Devlet Hastanesi Ne Zaman Yapılacak ?”

Bu bağlamda 
Uşak ve komşu illerin ilimize yakın olan ilçelerinin sağlık hizmetlerinde karşılaştıkları mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için Uşak’ta bir devlet hastanesinin hizmete açılması yönünde çalışmanız var mıdır?

2- Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzman hekim kadrolarında eksiklik var mıdır? Eksikliklerin giderilmesi konusunda çalışmalarınız var mıdır?

3- Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta muayene randevuları ve MR, Ultrason gibi tetkik randevularında ki aksaklıkların giderilmesi için hangi tedbirler alınacaktır? 
Şeklinde oldu.

Editör: Uğur Medya