Liseyi Ankara'da meslek lisesinde okudum. Gözümüzün kapalı olduğu, taşradan gelen 15 yaşındaki tanımış olduğum tarih öğretmeni mezhepten, meşrepten bahsediyor, her anlattığı beyin tokatlıyordu.     

Sürekli tartışma ortamı içinde her gün yeni bir şey öğreniyor, sürekli araştırıyordum.

     Devrim yasaları, genç cumhuriyete karşı isyanlar, İstiklâl Mahkemeleri, idamlar derken duyduklarımız inanılmaz, öğrendiklerimiz bir lise öğrencisinden çok öteydi. Siz herkes değilsiniz, özelsiniz, akıllısınız, değerlisiniz deyip güven verip, sürekli beynimizi tokatlıyordu. Tarih derslerini aşan tartışmalarımız nöbetlerinde, boş vakitlerimizde sürdüğü gibi bu araştırma ve tartışma kültürü 24 saat birlikte geçirdiğimiz arkadaşlarımızla aramızda devam ediyordu.

      Bu öğrettiklerinden halifeliğin kaldırılması İstiklal Mahkemelerinin çalışmaları içimi dağlamıştı. Şapka için insanların öldürülmesi ne kadar acıydı. Bu genç yaşta İçim acıdı yıllarca İskilipli Atıf için ağladım.

      Öyle ya halifelik makamı İslam dinini temsil eden bir makamdı, Şeyhülislamdan fetva almadan bir işlem yapmazdı, sırf şapka takmadığı için Atıf'ın asılması ne kadar acıydı.

      Yıllar sonra öğrendim ki İskilipli Atıf'ın asılma nedeni millî mücadeleye karşı olması ve başkanlığını yaptığı İslam Teali Cemiyeti’nin Kuvayi Milliye karşı yayınladığı bildirilerinin Yunan uçaklarından atılmasıymış. Yıllarca döktüğüm gözyaşına üzüldüm, insan ölene kadar öğreniyor. Bilgi ve kaynağı ne olursa olsun araştırmak ve doğrulamak gerekiyormuş.

      Bana çok şey öğreten üzerinde emeği çok olan fikir dağarcığımın bugünlere gelmesini sağlayan sevgili öğretmenim keşke İskilipli Atıf hakkındaki bu iddiaları, Osmanlı'nın son Şeyhülislamının Yunan'a sığındığını, son Osmanlı padişahının milli mücadelede Anadolu yanarken Sakarya Savaşı'nda canlar verilirken 19 yaşındaki kızla 5. evliliğini yaptığını da anlatsaydın. Öğrendim ama bu öğrendiklerim çok pahalı bir bilgiydi.

       Her şeyi de Ali Hoca'dan beklemek haksızlıktı. Bana araştırmayı öğreten sevgili hocamı seviyorum, hakkımı helal ediyorum ve kendisini takdir ediyorum.