Diyor Türk siyasetinde ideolojisi ve üslubuyla ses getiren Necmettin Erbakan.

29 Ekim 1926'da Sinop'ta doğuyor Necmettin Erbakan. Ailesi ona Dinin Yıldızı anlamına gelen Necmettin adını veriyor. Babasının ağır ceza reisi olması dolayısıyla çocukluğu farklı şehirlerde geçiyor, Kayseri Cumhuriyet İlkokulu'nda başladığı ilkokul eğitimini Trabzon'da birincilikle bitiriyor.

Türkiye'nin köklü liselerinden İstanbul Erkek Lisesini birincilikle bitiriyor ve Lise birincilerinin sınavsız üniversiteye alınmasına rağmen sınavsız girmeyi kabul etmeyip sınavla İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Makine Fakültesi'ne girer.

Affedersiniz çok mu hızlı gittim? Biraz daha yavaşlayalım ve doğrusuyla yanlışıyla bir Necmettin Erbakan kimdir gelin birlikte bakalım.

Necmettin Erbakan çok başarılı bir eğitim hayatı geçirmiş ideallerini hedeflerini hep yüksek tutmuştur. Ailesinin sürekli şehir değiştirmesiyle yoksulluğu da bolluğu da yaşamıştır.

Yeni oluşumlar için adım atmayı hiç bırakmamış Üniversite yıllarında öğrencilerin namaz kılabilmesi için mescit açılmasını talep etmiş ve yoğun ısrarları üzerine de açtırmıştır.

Necmettin Erbakan eğitim hayatında başarıyı hiç bırakmamış üniversiteyi de birincilikle bitirmiştir. Aynı yıl makine fakültesi motorlar kürsüsünde 3 yıl asistanlık görevi yaptı. Henüz asistan olmasına rağmen üniversitede ders vermesine izin verildi.

27 yaşında Türkiye’nin en genç Doçenti olarak başarısına bir yıldız daha atar ve 39 yaşında porfesr olur. Asistanlık döneminde şimdiki doktora tezi ile eş değer olan yeterlilik tezini hazırlar. Yeterlilik tezindeki başarısından dolayı üniversite tarafından 1951 yılında aAhın teknik üniversitesinde ilmi araştırmalar yapması için Almanya’ya gönderildi.

Almanya’da kaldığı 1,5 yıl içerisinde 3 tez hazırlar ve Alman üniversitelerinde geçerli olan doktor mühnedis unvanını alır. Alman ekonomi bakanlığı için motorların daha az yakıt yakmaları konusunda araştırmalar yaparak rapor hazırlar.

Tezinde dizel motorlarda püskürtülen yakıtların nasıl tutuştuğunu matematiksel olarak izah eder.

Ve Necmettin Erbakan, çalışmalarıyla Leopard tanklarının üretiminin yapıldığı Almanya'nın en büyük motor fabrikasına davet edilir. Burada başmühendis olarak tank motorları üzerine çalışmalar yapar.

Hayali vardı Necmettin Erbakan’ın. Hatta bu yüzden hayalci dediler Erbakan’a ama Erbakan yılmadı hayalciliğimizden bahsettiler. Teşekkür ederim, çünkü hayal çok kıymetli bir şey. Hayal etmeden hiçbir şey yapılamaz dedi.

Türkiye’ye döndüğü zaman da Türkiye’de Almanya gibi sanayileşmelidir der ve 1956 - 1963 yılları arasında 200 ortaklı ilk yerli motoru üretecek olan Gümüş motoru kurar. Kuruluşundan 4 yıl sonra da seri üretime başlar.

Bir süre Türkiye Odalar ve Borsalar birliği başkanı olarak görev yapar. Ama bununla da kalmaz daha sonra Odalar Birliği seçiminde Genel Başkan olarak seçilir. Ve burada siyasete adım atması için ilk kıvılcım çakılır. Genel Başkanlığı görevinden alınması istenir ve seçilerin iptal edilmesi emri verilir. Ama Erbakan bunu reddeder. Ankara valiliği tarafından polis zoruyla görevden alınması istenir. Erbakan yine de geri adım atmaz ve kendisini makam odasına kilitler. Kapı çilingir yardımıyla açılır ve Erbakan odalar birliğinden ayrılarak kendisine bunları yapanların karşısına siyasete çıkar.

Erbakan siyasete büyük ve güçlü bir adımla girer ve Milli Nizam Partisi kurar. Partinin ambleminde şehadetg parmağı yer alır. Şehadet parmağının anlamı ise Hak bir Allah bir şeklindedir. Milli görüşün ilk partisidir Milli Nizam Partisi. Fakat daha 1.5 yılını dolduramadan laikliğe aykırı çalışmalar yürüttüğü gerekçesiyle kapatılır.

Erbakan yine geri adım atmaz ve Milli Selamet Partisini kurar. Ve amblemini de anahtar görseli koyulur. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milli Selamet Partisinin anlaşmasıyla hükümet kurulur. Bülent Ecevit Başbakan Necmettin Erbakan ise başbakan yardımcısı olur.

Necmettin Erbakan 3 sene içerisinde 250 den fazla fabrikanın temelini atar.

1977 Türkiye genel seçilerinde bu defa Adalet partisiyle koalisyan kurulur ve Erbakan yine Başbakan yardımcısı olur.

12 Eylül darbesiyle birlikte Milli Selamet Partisi diğer partilerle birlikte kapatılır. Ve Bülent Ecevit Süleyman Demirel gibi isimlerle birlikte Necmettin Erbakan da 10 yıl siyaset yasağı alır.  Siyaset yasağının kaldırılmasının hemen ardından Erbakan Refah Partisiyle siyasete geri döner. Partinin ambleminde hilal Türklüğü başak üretimi simgeler.

Doğru Yol partisiyle beraber 54. Hükümet kurulur ve bu defa Erbakan Başbakan olur. 

1996 da faizi düşürmek için havuz sistemini kurar. Memurlara %50 zam verilir. Ama sadece memura değil işçilere, emeklilere de zam yapılmıştır.

Ve sekiz ülkeden oluşan uluslararası kuruluş Ekonomik İşbirliği Teşkilatı için ilk adımlar atılmıştır.

D-8’lerin bayrağında altı yıldız yer alır. Ve bu altı yıldız D 8 lerin temel ilkelerini sembolize eder.

 D-8'lerin bayrağında altı temel ilkeyi sembolize eden altı yıldızın anlamları şunlardır.

Savaş değil, barış,

Çatışma değil, diyalog,

Çifte standart değil, adalet,

Üstünlük değil, eşitlik

Sömürü değil, âdil düzen,

Baskı ve tahakküm değil, insan hakları, hürriyet ve demokrasi.

Erbakan birçok projeye imza atarken arka planda onun için bambaşka planlar dönmektedir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş tarafından 27 Mayıs 1997'de Anayasa Mahkemesine iktidar partisi Refah Partisinin temelli kapatılması istemiyle dava açılır

Koalisyon ortağı Doğru Yol Partisinin protokol gereği başbakanlık koltuğunu alması için Necmettin Erbakan, 30 Haziran 1997'de Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e istifasını sunar.

Çalkantılı siyaset hayatında kamuoyunda kayıp trilyon davasıyla bilinen davada özel evrakta sahtecilik suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum olur. Ve bundan sonraki yaşamı siyaset ve bu dava üzerinde ilerlerken sürekli sağlık sorunları yaşaması sebebiyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından affedilir.

2010 yılında 84 yaşındayken Saadet Partisinin genel başkanı seçilir. Sağlık sorunlarına rağmen siyaset hayatını bırakmayı hiç düşünmez.

Ve 27 Şubat 2011 de bu dünya ile arasındaki büyük savaşı biter.

Editör: Uğur Medya