Uşak'ta 19 Mayıs Coşkusu! Uşak'ta 19 Mayıs Coşkusu!

Başlıklara detaylı bir şekilde bakalım

1.       Taşıtlar

Sağlık, savunma ve güvenlik hariç, 3 Yıl yeni araç alınmayacak, kiralanmayacak.

Yabancı Üretim Araçları kullanılmayacak.

İhtiyaç fazlası araçlar satılacak

Sağlık, savunma ve güvenlik hariç, Personel servisi toplu taşıma olan yerlerde kaldırılacak.

2.       Kamu Binaları

Deprem riski olanlar hariç, yeni bina alımı, yapımı 3 yıl süreyle durdurulacak.

Yeni bina kiralanmasına izin verilmeyecek, mevcut kiralamalar da peyderpey sonlandırılacak.

 Yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı ve kiralanması süresiz olarak kaldırılacak.

 Mevcut sosyal tesisler ekonomiye kazandırılacak

Lojman kiraları ve sosyal tesis ücretlerinde rayiç bedel dikkate alınacak

3.       Kamu İstihdamı

3 yıl boyunca sadece emekli olanların yerine personel alınacak

Açıktan atama izinleri Bütçe kanununda net olarak belirlenecek

Destek personeli sayısı zaman içinde azaltılacak

 Esnek ve uzaktan çalışma modelleri geliştirilecek

Yönetim Kurulu Ücretlerine tavan sınır getirilecek

4.       İdari Yapılanmada Etkinlik

Yeni kurumlar kurulmasının önüne geçilecek

Bakanlıkların yurt dışı teşkilatları gözden geçirilecek

Tüm taşra teşkilatı bölge ve il bazında gözden geçirilecek

5.       Hizmet İçi Eğitim / Yurt Dışı Geçici Görevler

 Hizmet içi eğitimler otellerde değil kamu tesislerinde yapılacak

Yurt dışı geçici görevler sınırlandırılacak görev harcamaları bütçe başlangıç ödeneğini aşmayacak

6.       Enerji ve Atık Yönetimi

 Enerji verimliliğini arttıran uygulamalar geliştirilecek, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılacak

Ekonomik değeri olan atıkların her yıl değerlendirilmesi zorunlu olacak

7.       Haberleşme ve İletişim Giderleri

E yazışma sistemine geçiş tamamlanacak, elektronik tebligat sistemleri kullanılacak

Kurumsal arşivler elektronik ortama taşınacak

Yayın, rapor vb. tanıtım amaçlı dökuman basımı yapılmayacak.

8.       Diğer Cari Harcamalar

Temsil ve tanıtma ödeneklerinde 2024 yılında yüzde 25 kesinti yapılacak.

Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç; gezi, kokteyl, yemek vb. faaliyetler düzenlenemeyecek

Ajanda, takvim, plaket, eşantiyon türü hediyeler yasaklanacak

Zorunlu haller hariç, demirbaş alımları 3 yıl süreyle durdurulacak

Makine ve teçhizat,  ekonomik ömrünü tamamlamadan elden çıkarılamayacak

Kamu alımlarının Devlet malzeme ofisi aracılığıyla yapılması esas olacak.

Editör: Uğur Medya