Uşak’ta yerleşim alanlarında yapılan düğün ve müzik yayınları, gürültüden dolayı açık ve yarı açık düğün salonları ve eğlence yerlerinde müzik yayının 23.30’da ve kapalı düğün salonları ile eğlence yerlerinde gece 01.00’e kadar olması kararı verildi.

Uşak İl Mahalli Çevre Kurulu ‘’ Açık havada yapılacak her türlü müzik etkinliklerinin de belirlenen ses sınırları içerisinde kalması koşuluyla 5 günden fazla olamaz.’’ Açıklamasında bulundu.

Uşak İl Mahalli Çevre Kurulu’nun yaptığı bir diğer açıklama ise ‘’Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 2. Fıkrası ve Müzik Yayın İznine İlişkin Usul ve Esasların 8. Maddesinin 1. Fıkrası gereği, Uşak’ta yerleşim alanları içerisinde faaliyet gösteren açık ve yarı açık düğün salonları ve eğlence yerlerinde müzik yayının 23.30’da, kapalı düğün salonları ile eğlence yerlerinde gece 01.00’e kadar yapılabilir.’’ Oldu.

Editör: Uğur Medya