Uşak Belediyesi'nde çalışan personele, maaşlarına ek olarak verilen sosyal denge tazminatı, %120 oranında artırılarak 4.955 TL olarak yılbaşından bu yana ödeniyordu.

Bu ödemenin hesaplanması her yıl başında aşağıdaki gibi yapılır: Devlet memurlarının en yüksek aylık tavanı x 1,20 olarak belirlenir.

Ocak- Temmuz : 4119,98 X 1,20 = 4.943,99 TL

Temmuz- Aralık : 4.843 X 1,20 = 5.811,60 TL

Sosyal denge tazminatı, gelir vergisi ve damga vergisi kesintilerine tabi olduğu için bu tutardan vergi kesintileri yapılıyor.

Uşak Belediyesi'nde çalışan memurlara ödenen sosyal denge tazminatı, 4.943 TL'den 5.811,60 TL'ye yükseltilmiş olacak.

Editör: Uğur Medya