Genelgeye göre, taşıt edinimi ve kiralanması, bina yapımı, bakımı ve onarımı işleri, temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri başta olmak üzere birçok harcama alanlarında kapsamlı kısıtlamalara gidilecek.

Bakan Şimşek'in cuma günü imzaladığı tasarruf genelgesi bütün kamu kurumlarına gönderildi.

Genelgede, deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamalar gözden geçirilecek.

30 Haziran 2021 tarihli kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin "Tasarruf Tedbirleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandığı hatırlatıldı.

Kurumlar, taşınmaz edinimi ve kiralanması, resmi taşıt edinimi ve kullanımı, haberleşme giderleri, personel görevlendirmeleri, basın ve yayın giderleri, kırtasiye ve demirbaş alımları gibi giderlerini tasarruf kurallarına uygun gerçekleştirecek.

Faaliyet alanlarıyla doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama veya taahhütte bulunulmayacak ve İhale şartname ve sözleşmelerine alım konusuyla ilgisi olmayan unsurlar dâhil edilmeyecek.

İdareler, genelgenin düzenlediği konularda bünyelerinde gerçekleştirdikleri iş ve işlemlerle bu kapsamda elde ettikleri tasarrufları, izleyen dönemde tasarruf imkânı olan alanları bakanlıklar ve diğer idareler aracılığıyla 28 Temmuz'a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına resmi yazıyla bildirecek.

Bakan Şimşek ‘’Taşıt edinimi ve kiralanması, bina yapımı, bakımı ve onarımı işleri, temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri başta olmak üzere birçok harcama alanlarında kapsamlı kısıtlamalara gidilecek.’’ Açıklamasını yaptı.

Editör: Uğur Medya