Milli Eğitim Bakanlığı, 14 Ekim 2023 tarihinde Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımladı. Bu değişiklikler arasında dikkat çeken hususlardan biri, devlet okullarında aidat alınmasına yönelik karar oldu.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitimde artık katkı payı alınmasına izin verdi. Okul öncesi eğitim hizmeti resmi okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsiz olacak, ancak öğrencilerin okulda geçirdikleri süre boyunca temel ihtiyaçlarını, öz bakım süreçlerini ve eğitim programının uygulanmasını desteklemek amacıyla katkı payı alınacak. Bu katkı payının ne kadar olacağı ise Nisan ayında kurulan bir komisyon tarafından belirlenecek.

Okul öncesi eğitim ücretsiz olacak, ancak katkı payının alınmasıyla ilgili karar, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlar tarafından alınacak. Bu komisyonlarda şunlar yer alacak:

  • Okul öncesi eğitimden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı ya da şube müdürü,
  • Anaokulu bulunan her derece türden okul müdürü
  • Alan şefi,
  • Anaokulu/anasınıfı aralarından seçilecek birer temsilci,
  • Görevli memur,
  • Döner sermaye saymanı

Katkı payı belirlenirken, bölgenin sosyo-ekonomik durumu göz önünde bulundurulacak ve velilerin ekonomik durumunu zorlaştıracak kararlar alınamayacak. Tavan aidat miktarı, okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasını engellemeyecek seviyede olmalıdır. Komisyon kararı aldıktan sonra, valilik onayıyla uygulanacaktır. Tavan ödemeler İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirilecektir. Ayrıca, velilerden aylık olarak alınacak katkı payı, verilmeyen hizmetin ödemesinin talep edilemeyeceğini belirtmek önemlidir.

Aynı yönetmelik değişikliğinde, beslenme saatlerinde çocuklara refakat eden öğretmen ve yardımcı personelin okuldaki yemeklerden ücretsiz yararlanabileceği de belirtilmektedir.

Kira Artışlarında %25 Sınırı Kaldırılıyor mu? Kira Artışlarında %25 Sınırı Kaldırılıyor mu?

Okul öncesi eğitimde katkı payı uygulaması, daha önce de var olan bir uygulamadır ve Bakan Yusuf Tekin, ilkokul ve ortaokullarda aidatın zorunlu olmadığını vurgulayarak bu konuda zorlama yapan idarecilere karşı hukuki yaptırımların uygulanacağını açıklamıştır.

Editör: Uğur Medya