22 Mart 1993 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen karara göre 22 Mart Dünya Su Günü olarak ilan edilmiştir.  Bu yılın teması "Su ve Sürdürülebilir Kalkınma" olarak belirlendi. Bu noktada suyun ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarının önemi üzerinde duruluyor.

Dünya genelinde birçok bölgede su kaynakları giderek azaldığı görülüyor ve suya erişimde eşitsizlikler artıyor. İklim değişikliği, nüfus artışı, sanayileşme ve tarımsal faaliyetler gibi faktörler su kaynaklarının azalmasına ve aynı zamanda suyun kirlenmesine de yol açıyor. Bunun sonucunda suyun sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi ve kullanılması hayati bir önem taşıyor.

Editör: Duru Akyar