I M G 1148Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılına ait hane halkı tüketim harcamaları raporu, vatandaşların harcama alışkanlıklarını gözler önüne serdi. Raporda, konut ve kira harcamalarının hane bütçesinde en büyük paya sahip olduğu belirtiliyor. Bu durum, konut maliyetlerinin aile bütçelerinde ne kadar önemli bir yer tuttuğunu açıkça ortaya koyuyor. Özellikle büyük şehirlerde artan kira bedelleri ve konut fiyatları, hane halklarının en büyük gider kalemini oluşturuyor.


 

Gıda ve Alkolsüz İçecekler Üçüncü Sırada

Gıda ve alkolsüz içecekler, hane halkı harcamalarında %20,6 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu kategorinin ardından, mobilya ve ev eşyalarına yapılan harcamalar %6,5 ile dördüncü sırada yer aldı.

Sağlık ve Eğitim Harcamaları Düşük Kaldı

Sağlık harcamaları %2,2, eğitim hizmetleri ise %1,0 oranında gerçekleşti. Bu oranlar, sağlık ve eğitim harcamalarının genel hane bütçesi içindeki payının oldukça düşük olduğunu gösteriyor.

Emekliye %20 İndirim Müjdesi Emekliye %20 İndirim Müjdesi

Eğlence ve Spor Harcamaları En Düşük Oranda

Eğlence, spor ve kültür harcamaları ise %1,9 ile en düşük oranlardan birini oluşturdu. Bu oran, hane halklarının eğlence ve spor gibi faaliyetlere daha az bütçe ayırdığını ortaya koyuyor.

Harcama Dağılımının Ayrıntıları

    •    Gıda ve alkolsüz içecekler: %20,6
    •    Alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri: %2,8
    •    Giyim ve ayakkabı: %5,4
    •    Konut ve kira: %23,9
    •    Mobilya ve ev eşyaları: %6,5
    •    Sağlık: %2,2
    •    Ulaştırma: %21,9
    •    Bilgi ve iletişim: %3,9
    •    Eğlence, spor ve kültür: %1,9
    •    Eğitim hizmetleri: %1,0
    •    Lokantalar ve konaklama hizmetleri: %5,9
    •    Sigorta ve finansal hizmetler: %0,8
    •    Kişisel bakım ve çeşitli mal ve hizmetler: %3,2

Bu veriler, hane halklarının harcama alışkanlıklarını ve bütçe dağılımlarını ortaya koyarak, ekonomik ve sosyal politikaların şekillendirilmesinde önemli bir rol oynayacak. Harcama kalemlerindeki bu dağılım, konut ve kira maliyetlerinin hane bütçelerinde ne kadar büyük bir yer tuttuğunu gözler önüne seriyor.

Editör: Haber Merkezi